- Startsida
- Yoga
- Medicinsk Qi-gong biyunmetoden
- Klassisk massage
- Bindvävsmassage
- Kurser
- Kontakt

Medicinsk Qi-gong biyunmetoden

Den traditionella kinesiska medicinen har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden. De gamla kineserna hade så stort medicinskt kunnande att de klassificerade de olika inre organen och deras funktioner många hundra år innan denna kunskap utvecklades i västerlandet. Den traditionella kinesiska medicinen genomsyras av helhetstanken att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra.

Man har utarbetat ett medicinskt system som gör det möjligt att behandla enligt en helhetssyn. De fyra huvudgrenarna består av: medicinsk qigong, akupunktur, örtmedicin samt tuina, kinesisk massage.

Qi kan översättas med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi inte se eller ta på den, men vi vet att den existerar och vi har möjlighet att ta hjälp av den. Gong kan översättas med metod, teknik eller prestation. Miljontals kineser har under årtusenden i samklang med naturen ägnat sig åt kroppsövningar och mental träning för att främja sin hälsa. Man anser att människan sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livsenergi (Yuan Qi), och att man med hjälp av qigongträning kan aktivera denna livspotential och på så sätt utnyttja kroppens självläkande förmåga maximalt.

Qigong stimulerar och stärker muskler, leder, senor, nervbanor och cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt.

Träna qigong för att:
* Förbättra allmänhälsan
* Förebygga och behandla sjukdomar
* Motverka stress och spänningar
* Förbättra blodcirkulationen
* Stärka immunförsvaret
* Motverka åldrandeprocessen
* Förbättra koncentration och inlärning
* Främja kreativitet och psykiskt välbefinnande
* Koordinera och balansera kropp och själ

Varför biyunmetoden?
* Den är enkel, naturlig och lätt att lära sig.
* Träningen kan utövas när och var som helst och är en god hjälp till självhjälp.
* Det är ett levande system som bygger på genuina traditioner kombinerat med en modern pedagogisk uppläggning.
* Metoden har tack vare sina goda hälsoeffekter hittills valts av 77 000 människor i Sverige.

Metoden passar:
* Dig som vill främja din hälsa och utveckla dina egna personliga resurser.
* Föreningar som vill ge sina medlemmar en allsidig form av hälsogymnastik.
* Företag och arbetsplatser som vill komplettera sin personalvård på ett effektivt sätt.

Instruktörer i biyunmetoden
Över tvåhundra instruktörer har utbildats och godkänts i Sverige av metodens grundare Fan Xiulan, som auktoriserar instruktörer i Biyunmetoden. Utbildningen är godkänd av Education Department of the Chinese Academic Society of Medical Qi Gong. I Sverige samverkar biyunskolan med föreningen Gröna Draken.

Biyunmetodens grundare
Redan som barn lärde sig Fan Xiulan qigongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat qi gong och hon har skapat Biyun och är dess grandmaster.

Fan Xiulan är utbildad lärare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad qigong-mästare av kinesiska hälsovårdsmyndigheter sedan många år. Hon är styrelseledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

Fan Xiulan har grundat ett hälsohem i Xiangshan utanför Peking. Där blir människor rehabiliterade enbart genom att använda qigong som behandlingsmetod. Där bedrivs även utbildning av instruktörer. Undervisningen ges till elever från Kina och övriga världen.

Sedan 1992 har biynmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbyhus, där utbildning i biyunmetoden bedrivs med Fan Xiulan som huvudlärare.
Kurser

Kurser i Qi-gong ges helger, veckovis, enstaka tillfällen och när som tillfälle ges. Det passar alla som kan stå och vill få igång kroppens energier samt finna stillhet och ro. Du lär dig den och har stöd av band och kompendium så fortsätter du träningen på egen hand. Du är alltid välkommen att repetera när jag har andra kurser.

Medicinsk Qi-gong Biyun metoden har jag tränat sen 1992 då jag träffa Master FanXiulan. Den är en form du kan ha med dig och träna var helst du kan stå och det är någorlunda stilla. Bäst är så klart om det är alldeles lugnt och stilla i vacker natur och du känner dej bekväm.

Jag undervisar i:
steg 1 JichuGong, för vuxna.
steg 2 Dong-gong, för vuxna.
steg 1 & 2 i Föryngrings Qi-gong.
Fredskraftens Qi-gong.
Barn qi-gong barn mellan årskurs 1-4-5

Fredskraftens qi-gong som vänder sig till ungdomar och ingår i projektet Drömmen om det goda. Det är Anna Bornstein som är drivande i drömmen om fredskraft till alla barn.

Foto: Per Sahlström
Medicinsk qigong enligt Biyun
Grundkurs
Jichu Gong, steg 1

Grundprogram som innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma mjuka rörelser under koncentration och avslappning.

Fortsättningskurser
Dong Gong, steg 2
Rörelseträning som ger fördjupande hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ.